Projekt leírás

2022. 12. 08.

Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0002

Projekt címe: Az Országos Kéktúra (OKT) Észak-Magyarországi Régiót érintő gyalogos úthálózata, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a regionális túraútvonalak téradat alapú felmérése és nyilvántartási rendszerének kialakítása

A projektgazda: Magyar Természetjáró Szövetség

Konzorciumi tagok: Egererdő Zrt.

Projekt költségvetése: 873.694.172,- Ft

A projektre megítélt támogatás összege: 873.694.172,- Ft

Projekt helyszíne: Észak-magyarországi régió

A projekt megvalósítás időszaka (év, hónap, nap): 2012.12.01 – 2014.11.30.

Országos Kékkör Dél-Alföldi régió

Országos Kéktúra (OKT) Észak-magyarországi régió

Projekt indokoltsága: Az Országos Kéktúra (OKT) nagy múltú, évtized alatt kiépült, élő, létező útvonal, az egyik legismertebb hazai turisztikai brand. Az által, hogy egy hosszan elnyúló útvonal, bejárása (ez a mozgalom lényege) lehetővé teszi a turistaforgalom területi széthúzását, azaz ne csak egy-két frekventált helyet látogassanak a túrázók, hanem az útvonal mentén jussanak el az ismert turisztikai célpontoktól távolabb eső felfedezendő helyekre is. Az OKT ún. alacsonyküszöbű szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegek is bekapcsolódhassanak a belföldi turizmusba. Az útvonal teljesítésének sport értéke is felértékelődött, ami további célcsoport felé való nyitást tesz lehetővé. Az OKT nagy múltja és viszonylagos népszerűsége ellenére nem rendelkezik modern marketinggel. Ki kell dolgozni egy korszerű marketingstartégiát, taktikát, beindítani korszerű marketingeszközöket.
Az elmúlt évtizedekben szigetszerűen fejlesztett ökoturisztikai, aktívturisztikai attrakciók hasznosulásához elengedhetetlenül szükséges a fejlesztések közötti kapcsolatok megteremtése. Ennek – az Európai Bizottság által jó gyakorlatként ajánlott – módja a nemzetközi/nemzeti/regionális/térségi multifunkciós túraútvonalhálózatok fejlesztése. A fejlesztések eredményeképpen a teljes szolgáltatási vertikumban a látogatószám fokozatos, jelentős növekedése tapasztalható.
A projekt elsődleges haszonélvezői az ökoturisztikai infrastruktúrát, az ökoturisztikai lehetőségeket pihenési, rekreációs, üdülési és sport/teljesítmény céllal igénybe vevő személyek, elsősorban a gyermekes és gyermektelen fiatal családok, akik számára a megfizethető kikapcsolódás jelenti a fő motivációt. Számukra a jól szervezett, jól bemutatott, garantált minőségű szolgáltatásokat és megbízható információkat nyújtó rendszer jelent előnyt és vonzerőt. A rendszer piaci célcsoportját alkotják továbbá a városi, és települési fiatalok és az életmódjukban fiatalos, sportos csoportok társaságai, akik közös szórakozásukat pl. kerékpáros kiránduláshoz kapcsolják, valamint a természetbúvárok, kultúrvándorok és az újabb területeket felfedezni akaró, elsősorban európai és amerikai turisztikai csoportok.
Az Országos Kéktúrát kérdőíves felmérés szerint a válaszadók 67%-a ismeri valamilyen formában, 24% nem hallott eddig róla. Azok közül, akik ismerik, a válaszadók 44%-a már végigment egyes szakaszain, 7,3%-uk pedig végigment a Kéktúra útvonalon. 6,6% nem túrázott rajta és nem is tervezi, 9% pedig nem túrázott, de tervezi, hogy végigjárja.

Projekt tartalma:

  • a mintegy 75 éve kijelölt OKT Észak-Magyarországi Régiót érintő gyalogos nyomvonalát helyreállítjuk. Ennek keretében a benövésektől megtisztítjuk és járhatóvá teszünk egyes szakaszokat. Társadalmi akciót szervezünk, hogy a TESZED keretében megtisztítsuk a szeméttől, a benőtt, elhanyagolt forrásokat kitisztítsuk.
  • Világszínvonalon átépítjük a galyatetői kilátót, melyet egyben az OKT promociós központi helyszíneként is alkalmazunk.  A kilátóhoz vezető sétányt felújítjuk, járhatóvá tesszük, a jelenleg lezárt nyilvános illemhelyet a mai kor színvonalára emelve felújítjuk.
  • Galyatetőn az egykori munkásszálló multifunkciós átépítésével világszínvonalú turisztikai és témaközpontot hozunk létre, mely az Országos Kéktúra brand építésének egyik alappillére lesz.
  • a két nyomvonalat térinformatikai felméréssel nyilvántartásba vesszük és a törvényi feltételeknek így megfelelve védjegyeztetjük és brandeljük
  • a túraútvonal mentén ellenőrzött keretek között OKT szolgáltató jogosultsággal rendelkező szolgáltatói hálózatot hozunk létre és őket a szükséges alapszolgáltatási eszközökkel, valamint marketingeszközökkel ellátjuk
  • a fenntartás érdekében létrehozzuk a szakaszfelelős ranger rendszert. A gerincút vagy az útvonal hálózat kisebb-nagyobb útszakasza „örökbefogadásával”, megteremtésének, promóciójának és fenntartásának segítésével támogatói szerep nyerhető el, a fenntartás költségeinek előteremtése így a térségi szereplők összefogása mellett szponzorációval valósulhat meg. Egy ilyen komplex turisztikai rendszer fenntartása, működtetése a célközönség mellett a helyi vállalkozók, erdőtulajdonosok, önkormányzatok, erdészetek, nemzeti parkok és az állam érdeke.
  • a hatékony marketing és promóció érdekében kreatív programokat tervezünk és éves programtervet dolgozunk ki
  • a SchweizMobil rendszer mintájára (www.schweizmobil.ch) létrehozunk egy egységes turisztikai tér-adat alapú integrált információt szolgáltató informatikai rendszert
  • A XXI. sz. technológiájának maximális alkalmazásával (google, facebook, gerilla, fórumok, listák stb.) nemzetközi és hazai marketinggel támogatott programokat és magát az OKT-t erős nemzetközi brandé fejlesztjük.

Tervezett eredmények: Nemzetközi mércével is „látható”, kiváló szolgáltatási színvonallal és programkínálattal rendelkező 458 km gyalogos, túrasí és kerékpáros túraútvonal kerül kijelölésre, karbantartásra és felújításra, melynek éves látogatószáma jelenleg 150 ezer fő, szezonhossza évi 365 nap.